Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 08.06.2015 av PTG Tempra AS

Borgund Folkehøgskole

Kulde og Elektro AS har levert komplett nytt kjøleanlegg med 100% varmegjenvinning.

Kulde og Elektro ble forespurt av Borgund Folkehøgskole da de skulle bytte ut sine aldrene kjølemaskiner på kjøkkenet sitt. Det eksisterende anlegget bestod av to stk. luftkjølte kjølemaskiner med Frascold kompressorer og R22 som kjølemedium. Kjølekapasiteten fordelte seg på to kjølerom, ett fryserom og ett stk. uisolert søppelrom.

Rektor ved skolen, Sven Wågen Sæther, var opptatt av at det nye anlegget skulle være moderne og miljøvennlig. Skolen hadde allerede montert ny, stor varmepumpe på nybygget sitt og ville gjerne få utredning på hvorvidt det nye kjøleanlegget også kunne bidra til oppvarming. Med et stort internat og mange elever som bor på skolen, ble det utredet en løsning hvor varme fra kjøle- og fryserom kondenserte direkte mot tappevann. Gjennom vår leverandør i Litauen fikk vi levert komplett aggregat med både frekvensstyrt kompressor og akkumuleringstanker. Kombinert med kuldemedie R134a og dobbeltveggede kondenseringssløyfer innebygget i varmtvannsbeholderne leverer vi vann på 50 grader. Tankene har et totalt volum på nesten 2000L og står innmontert i serie før de eksisterende varmtvannsberederne. 

  • Anlegget er også oppbygget slik at overskuddsenergien ved lavt varmtvannsforbruk veksles mot nytt varmepumpeanlegg. På denne måten vil 100% av energien gjenvinnes i form av oppvarming der behovet ligger, gjennom hele året.

  • Tankene er bygget i rustfritt stål og kan godkjennes for høye trykk om dette behøves. Innebygde kondenseringscoiler kan yte opptil 10kW per stykk, det kan monteres maksimalt 2 slike per beholder.

  • Kjøleaggregatet består av Bitzer 4-sylindret stempelkompressor med innebygget frekvensregulering, disse kompressorene er kjent som de beste på markedet og er svært driftssikre. Produseres i Tyskland.

  • Fordampere i alle rom er av typen GEA Küba, en anerkjent leverandør av høykvalitets luftkjølere i alle størrelser, produseres også i Tyskland.