Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 28.04.2020 av Tempra AS

Kuldemontørens ordbok: Maskineri

Her er forklaringer på viktige tekniske begreper innen kulde- og varmepumpefaget.

Kulde- og varmepumpefaget er en spesialisert gren innen elektrofaget. Kulde- og varmepumpeteknikk omfatter et spenn av bransjer med helt ulike teknologier og krav, fra dagligvarebutikker til skipstransport. I PTG Tempra er vi involvert i alle ledd, fra behovsavdekking og planlegging, til montering, og videre med service og vedlikehold.

I PTG Tempra er vi stolte av og engasjerte i faget vårt. Det er i stadig utvikling, nye begreper og terminologier dukker opp og andre forandrer kanskje mening gjennom årenes løp. Vi er opptatt av å ha en god læringskultur, og vil derfor dele noen viktige begreper som blir mye brukt i vår arbeidshverdag.

Kuldemontørens ordbok publiseres i tre deler: Maskineri, miljø og generelle begreper.

 

Chiller

En chiller er en isvannsmaskin som kjøler ned vann eller blandinger med vann. Chilleren selv kan være vannkjølt eller luftkjølt, men hensikten med den er alltid å kjøle vann. Det nedkjølte vannet sirkuleres videre for å kjøle ned bygninger, maskineri eller anlegg.

 

Luftkjølt chiller

 

 

En luftkjølt chiller bruker luft til å kjøle ned maskinen, som igjen kjøler ned vann. Dette kan ofte se ut som typiske kjølemaskiner, forskjellen ligger gjerne i at de stort sett har innebygde sirkulasjonspumper, og de nødvendige komponentene rundt håndtering av vannsirkulasjon. Det går ingen gass inn eller ut fra disse, kun vann.

 

Vannkjølt chiller

En vannkjølt chiller bruker vann til å kjøle ned maskinen, som igjen kjøler ned vannet. Til forskjell fra en luftkjølt chiller, plasseres denne gjerne innendørs og bygges som et åpent maskineri for enklere tilgang til komponentene. Ulempen med dette er at man trenger en tredjepart, for eksempel en tørrkjøler, til å kjøle ned vannet som igjen kjøler ned kjølemaskinen. En fordel med slike maskiner er at behovet for kuldemediefylling ytterligere begrenses i forhold til en maskin som er luftkjølt.

 

CO2-boosteranlegg

 

 

Booster betyr to-trinnsanlegg. CO2-boosteranlegg er en spesifikk mekanisme, i motsetning til et Co2-anlegg, som bare betyr at en bruker Co2 som kuldemedium. Et Co2-boosteranlegg innebærer at en legger to eller flere kompressorer i serie, der de sammen tar løftet som trengs, typisk på applikasjoner med lav temperatur. På denne måten kan et boosteranlegg håndtere både kjøl og frys. En slik installasjon er fordelaktig fordi man dekker alle behov i én enkelt installasjon. Dette forenkler installasjon og bidrar til lavere investeringskostnader.

 

Coil

Begrepet coil er mest kjent i mekanikerens verden, der det henvises til en tennspole som starter et anlegg ved hjelp av spenning. I kuldemontørens verden henviser vi til ordets mer direkte betydning, nemlig at noe vikles eller vris. Ved å legge en gass- eller vannledning i en coil, dekkes en større overflate over et mindre areal. Sender vi gass eller vann i en coil, vil den avgi eller absorbere energi fra omgivelsene mer effektivt enn om den gikk i en rett linje.

 

Fordamper

 

 

Fordamperen er en av hovedkomponentene i et kuldeanlegg. Fordamperen oppnår lavere temperatur enn omgivelsene ved hjelp av trykkmanipulasjon. Trykkmanipulasjon er hovedprinsippet bak all mekanisk kjøling. Inne i fordamperen er temperaturkokepunktet lavere enn i omgivelsene, væsken inni vil derfor koke og gå over til damp, derav navnet fordamper.

 

Gasskjøler

En gasskjøler er en installasjon som kjøler ned gass, i motsetning til en tørrkjøler som kjøler ned vann. Gasskjølere sees ofte på taket av butikker og ser likedan ut som for eksempel tørrkjølere og kondensatorer. Gassen kjøles ned før den sendes tilbake til kjølemaskinen igjen.

 

Isvannsmaskin, vannbasert- eller vannbåren kjøling

En isvannsmaskin er det samme som en chiller, bare på norsk.

 

Kjøleaggregat

Kjøleaggregat er typisk forbundet med mekanisk kjøling. Ordet aggregat i seg selv er et bredt begrep, som innebærer at flere mekaniske komponenter settes sammen for å tjene én hensikt, i denne sammenheng kjøling. Med kjøleaggregat kan en for eksempel henvise til en kompressor og kondensator satt sammen. Motsetningen ville være om en for eksempel kun brukte en frittstående kompressor med ekstern (utendørs) kondensator.

 

Kompaktaggregat

 

 

I motsetning til et splittaggregat, får man i et kompaktaggregat en inne- og utedel i ett. Denne er prefabrikkert og gjerne rimelig, og krever lite montasjearbeid i forhold til splittaggregatet. Den monteres gjerne som AC i yttervegg eller som kjøleaggregat i kjøleromsvegg. Ulempen er at den gjerne plasseres der folk er og at støyen blir plagsom, noe man ofte kan oppleve med denne typen air condition-enheter på typiske feriedestinasjoner i utlandet.

 

Kondensator

En kondensator kjøler ned gass (kuldemediet) til det punkt at gassen kondenserer og blir til flytende væske. Væsken transporteres videre til fordamperen, hvor den igjennom å absorbere omgivende varmeenergi fordampes tilbake til gass igjen. Må ikke forveksles med gasskjøler, som da bare kjøler ned gassen (kuldemediet) uten at den blir kondensert.

 

Pumpeskidd

 

 

Pumpeskidd ("pump skid") er det samme som en pumpestasjon. En skidd er en ramme, som pumpen(e) monteres på. Begrepet stammer fra den gang pumper stort sett var todelte, med en aksling som gikk mellom komponentene. Delene måtte da monteres stabilt på en ramme eller plate, som ble kalt pumpeskidd. I dag er pumper sjelden delt i to komponenter, men siden en pumpe ofte monteres sammen med andre maskiner, eller flere pumper, refererer vi fremdeles ofte til grunnplatene de står på som en pumpeskidd.

 

Reefer

 

 

Opprinnelig var en reefer et frakteskip med fryselager. Dette var før frysecontaineren gjorde sitt inntog og skipene heller hadde nedkjølte lasterom. Selv om denne typen båt har blitt sjeldnere, har navnet bestått. Nå er det gjerne frysecontainere som refereres til som reefere og som folk kjenner seg igjen i.

 

Splittaggregat

 

 

Et splittaggregat tillater deg å plassere kompressor og kondensator et annet sted enn ved fordamperen i for eksempel kjølerommet. Altså har den en innedel og en utedel som er forbundet med rør. Et splittaggregat består gjerne av et kondenseringsaggregat og en fordamper.

 

Tørrkjøler

 

 

I denne sammenhengen er det viktig å skille hva som kjøles ned og hva som kjøler ned. En tørrkjøler bruker luft til å kjøle ned vann. Det er altså det som brukes til å kjøle ned som er det tørre, som da har gitt tørrkjøleren sitt navn. Allikevel er en tørrkjøler et vannbårent system, siden det er vann som kjøles ned og sirkuleres for å kjøle ned for eksempel kondensatoren i en kjølemaskin.

 

Les også: Kuldemontørens ordbok: Miljø og Kuldemontørens ordbok: Generelle begreper

 

 

Nysgjerrig på hva PTG Tempra kan gjøre for din bedrift? Kontakt oss her.