Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 28.04.2020 av PTG Tempra AS

Kuldemontørens ordbok: Miljø

Her er en forklaring på viktige miljørelaterte begreper innen kulde- og varmepumpefaget.

Kulde- og varmepumpefaget er en spesialisert gren innen elektrofaget. Kulde- og varmepumpeteknikk omfatter et spenn av bransjer med helt ulike teknologier og krav, fra dagligvarebutikker til skipstransport. I Tempra er vi involvert i alle ledd, fra behovsavdekking og planlegging, til montering, og videre med service og vedlikehold.

I Tempra er vi stolte av og engasjerte i faget vårt. Det er i stadig utvikling, nye begreper og terminologier dukker opp og andre forandrer kanskje mening gjennom årenes løp. Vi er opptatt av å ha en god læringskultur, og vil derfor dele noen viktige begreper som blir mye brukt i vår arbeidshverdag.

Kuldemontørens ordbok publiseres i tre deler: Maskineri, miljø og generelle begreper.

 

Co2-, propan- og ammoniakkanlegg

Disse begrepene brukes om anlegg som bruker CO2, propan eller ammoniakk som kuldemedium, som er de tre mest anvendte naturlige kuldemediene. Disse kuldemediene finnes i naturen og er ikke industrielt fremstilt. De har dermed ikke forhøyet klimaavtrykk, i motsetning til for eksempel syntetiske HFK kuldemedier, såkalte f-gasser.

Verdt å merke seg angående ammoniakk er at selv om det er et klimanøytralt og godt kuldemedium, må en ta særlig hensyn til at det er brannfarlig og giftig.

 

Les også: Brannvesenet: Bytt ut kjoleanlegg som bruker ammoniakk

 

F-gass

F-gass er en forkortelse for fluorholdige drivhusgasser. F-gass i seg selv er ikke et begrep fra kulde- og varmepumpefaget, men gassene som typisk benyttes som kuldemedier i kjøle- og frysemaskiner går inn under denne gruppen. F-gasser er på dagsordenen siden de er svært miljøskadelige og bruken skal begrenses og etterhvert utfases. F-gassene finnes ikke i naturen, men må fremstilles industrielt. De brytes ned svært sent i atmosfæren og har en sterk drivhuseffekt.

 

F-gassforordning

F-gassforordningen forteller hvordan en skal håndtere f-gasser, og dikterer hvilke tiltak en må gjøre for å sørge for forsvarlig håndtering av disse miljøskadelige gassene. Forordningen sier hvor ofte en skal ha lekkasjekontroll, hvilke sertifiseringer en må ha for å håndtere gassene, hvordan bruken loggføres, o.l. Se miljødirektoratets nettsider for mer informasjon.

 

Kuldemedium

Kuldemedium er en gass, som anvendes i kjøle- eller frysemaskineri. Innen mekanisk kjøling, benytter en trykkmanipulasjon for å endre temperaturen, og det er i kuldemedienes transformering fra flytende form til gassform og vice versa at magien skjer. Det er denne «magien» som gjør at en varmepumpe er så energiøkonomisk i forhold til elektriske ovner.

 

Naturlig kuldemedium

Naturlige kuldemedier, er gasser som finnes i naturen, og som ikke er industrielt fremstilt. Disse er ikke skadelige for miljøet, verken i fremstillingen eller under bruk. CO2, propan og ammoniakk, er de tre mest anvendte naturlige kuldemediene.

 

R-404A, R-448, R-507 og R134a

Disse blandingsstoffene er syntetiske kuldemedier, også kalt f-gasser. Stoffene er svært effektive og har gode termodynamiske karakteristikker, men er svært skadelige for miljøet. Enkelte blandinger, som R-134A og R-448 er mindre miljøskadelige enn de andre, men med tiden vil antagelig alle bli påkrevd erstattet med naturlige kuldemedier.

 

Les også: Kuldemontørens ordbok: Maskineri og Kuldemontørens ordbok: Generelle begreper

 

 

Nysgjerrig på hva Tempra kan gjøre for din bedrift? Kontakt oss her.