Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 31.07.2017 av PTG Tempra AS

Kunsten å dele

Noe av det vi i Tempra setter høyt, er å skape et godt miljø for læring. Dersom man har et godt læringsmiljø hos de ansatte, vil det også gagne kundene.

 

Allsidighet og variasjon er en suksessfaktor

Vår bedrift har, som en del andre bedrifter også, ganske god variasjon i fagbakgrunnen til de ansatte. En del av våre ansatte, er utdannet kuldeteknikere, mens noen kommer fra andre fag og har konvertert til kuldemontørfaget. Fordelene med å ha ansatte som konverterer fra et annet fag er mange. Ikke bare får vi stor bredde på kunnskapsfronten i vår bedrift, vi får også høyere læringstrykk og mer deling av erfaringer mellom de ansatte. 

 

Konverterte fra rørleggerfaget 

 

Anders Rolland Olsen er en av vår konvertitter, og kom inn i vår bedrift med fagbakgrunn som erfaren rørlegger. Han sier seg enig i at det er positivt å komme fra et annet fag, og sier at man lærer mer av hverandre ved å være åpen og nysgjerrig.

- Det å komme inn i Tempra med annen fagbakgrunn, synes jeg var spennende, forteller Anders. - Jeg byttet beite fordi jeg var nysgjerrig på kuldefaget, og synes at faget virket veldig spennende og variert, fortsetter han.

 

Erfaringer som gagner kunden 

Anders forteller videre at han ser at han har en del kunnskaper fra sin bakgrunn som rørlegger, som gjør at han bidrar til at arbeidet rundt rør og tilkoblinger gjøres mye mer effektivt og mer lekkasjefritt.

- For eksempel har jeg egne teknikker som jeg har brukt i rørleggerfaget, for eksempel bending av rør eller hvordan man effektivt legger opp rørtrasséer, forklarer Anders. - Kuldeteknikere er også vant til å sveise alle vend i rørene heller enn å bende dem, noe som gjør at man kan få større risiko for lekkasjepunkter, fortsetter han.

Rørleggerfaget og kuldefaget går tettere sammen enn man kanskje tenker. Mye av det som må gjøres i forkant av koblingen av et kjøle- eller fryseanlegg, handler om å legge rør og planlegge det praktiske rundt anleggene. Derfor vil deling av den kunnskapen Anders har fra sitt arbeid som rørlegger, gjøre at vi i Tempra får større bredde på det vi leverer.

 

Lærebedrift

 

Vi i Tempra er sertifisert lærebedrift for nyutdannede kuldemontører. Det er derfor ekstra viktig at vi har fokus på erfaringsdeling og det å kunne nyte godt av kunnskapen som finnes hos medarbeiderne i bedriften. For at lærlingtiden skal gi best mulig resultat for den enkelte lærling, er det viktig å vise variasjonen og bredden av det faget vårt består av. Kjetil Bele har tatt fagbrevet etter å ha hatt en lærerik tid som lærling hos oss. Etter ett års arbeid som fullverdig kuldemontør skal han nå til høsten fortsette sin utdanning på fagskolen for kuldemontører i Trondheim. Han poengterer at det ikke nødvendigvis er enkelt å hoppe inn i alle prosjektene vi har, men at det hele handler om å få støtte og trygghet fra de andre man jobber sammen med.

- Da jeg startet lærlingtiden min hos Tempra, fikk jeg en fast person jeg var med ut på oppdrag, forteller Kjetil når han ser tilbake på lærlingtiden sin. - Det var veldig positivt å følge en montør, og jeg fikk mye mer kunnskap om det praktiske i faget enn det jeg visste fra skolegangen, fortsetter han.

 

Rollemodeller

Det første året som lærling handler mye om å lære seg arbeidslivet å kjenne og å venne seg til å arbeide. Øyvind Skulstad, prosjekt- og markedssjef i Tempra, forteller at det er viktig å ha fokus på grundig opplæring i bedrifter for å sikre at man utdanner gode fagfolk.

- For det første må lærlingene lære seg hva det vil si å praktisk jobbe som kuldetekniker, forteller Øyvind. - Vi ser at våre lærlinger lærer bedre sammen med erfarne montører som er opptatt av å dele av sine kunnskaper og å være gode rollemodeller, poengterer han.

 

Lære ved å gjøre

Tempra er en bedrift som verdsetter kreativitet, nyskaping og helhetlig tenking. For at de ansatte skal komme dit at de tenker på helheten i et anlegg, er vi avhengige av at bredden av kunnskaper også finnes. Nettopp derfor kan vi være stolte av at vi har og har hatt fagfolk som har konvertert fra å være rørlegger, bilmekaniker, elektriker, heismontør og tømrer. Er vi flinke å dele oss imellom, vinner både fagmiljøet, kunden og våre medarbeidere!

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan tenke helhetlig hos din bedrift? Ring Øyvind på mob. 92 01 53 20!