Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 28.04.2017 av PTG Tempra AS

Oppgraderte og effektiviserte kjøle- og fryseavdelingen

Dagligvarebutikken Kiwi Eggesbønes har fått et skikkelig ansiktsløft ved å oppgradere kjøle- og fryseavdelingen med kjøleløsninger fra Carrier.

Kiwi Eggesbønes har holdt Fosnavågs innbyggere med innbydende og fristende råvarer siden 2004. Selv om dette er en velfungerende og flott butikk, ville Kiwi Eggesbønes oppgradere og effektivisere kjøl- og fryseavdelingen sin. 


Det nye CO2- anlegget vi installerte var det Carrier som leverte, med hele 12 kjøledisker, 4 frysedisker, 3 kjølerom og 1 fryserom.  

 

Utdatert og miljøskadelig anlegg

Det gamle anlegget var et freonanlegg med kondensatorer, altså et anlegg drevet av HFK (hydrofluorkarboner) som kuldemedium. HFK er et kuldemedium som anses å være en miljøtrussel, og bidrar til global oppvarming. 


Å bytte ut dette anlegget med et nytt og effektivt CO2- anlegg, vil ikke bare gagne Kiwi Eggesbønes på driftssiden, det vil også gagne miljøet på sikt. Det nye anlegget har varmegjenvinning, som gjør at overskuddsvarmen fra kjøl og frys brukes til å varme opp butikklokalene ellers.

 

Les også: Nedfasing av HFK-gasser - Må kjøleanlegget ditt oppgraderes?


Kjøledisker og kjølerom til butikk

For at vi skulle kunne sette inn nye disker og rom, måtte det gamle anlegget rives. Før vi rev ut de eksisterende kjøle- og frysediskene og rommene, la vi opp nye rørstrekk i butikk, koblet maskin og gasskjøler som skulle opp på taket og koblet til fordampere i de nye rommene. Videre rev vi ut det eksisterende anlegget i sin helhet, og etter hvert fikk vi satt opp nye, flotte disker og rom fra Carrier.

 

Les også: Slik velger du riktig kjøledisk til butikk

Varmegjenvinning: Overskuddsvarme til butikklokalene

For å erstatte tidligere kondensatorer i det gamle anlegget, installerte vi to gasskjølere. Gasskjøleren inne avgir varme til vann som sendes ut igjen for å holde tilfredsstillende temperatur i øvrige butikklokaler. Samtidig vil gasskjøleren ute kvitte seg med overskuddsvarme de dagene butikklokalene ikke har behov for den. På denne måten holdes temperaturene stabile både i butikklokaler og i kjøle- og fryseløsningene.

 

God investering for fremtiden

Ved å bytte til ny boostermaskin med CO2 som kuldemedium, sparer Kiwi Eggesbønes både penger og de sparer miljøet for unødige utslipp. CO2 er ikke avgiftsbelagt, slik som for eksempel HFK (hydrofluorkarboner) eller PFK (perfluorkarboner) er. 


Dette betyr at CO2 er et mye rimeligere kuldemedium å ta i bruk. Investeringen Kiwi Eggesbønes nå har gjort i nytt anlegg, vil de få igjen på både stabilitet i anlegg, strømregningen over tid og ved å se på de energimessige fordelene.

  


Vil du se flere dagligvarebutikker Tempra har oppgradert? 

Denne butikken oppgraderte til CO2-anlegg og kuttet strømkostnadene betraktelig
Bunnpris Vestnes
investerte i kjøleanlegg med CO2 og varmegjenvinning
Oppgradering: Gikk for nye kjølerom og kjøledisker, og satset på søndagsåpen butikk


Kontakt Tempra om du trenger rett temperatur på rett sted til rett tid!