Slik endrer du skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trykk på 0 for å nullstille.

Forside / Teknologi

< >
< >

Lukk skjema

 

Kuldemedier

Utviklingen går fra syntetiske til naturlige kjølemedier – og det med god grunn

Valg av kuldemedium påvirkes av effektivitet i applikasjonen, miljøprofil og pris inklusive miljøavgifter. Det finnes to hovedtyper kuldemedier:

Naturlige kuldemedier

CO2, ammoniakk og propan/butan. Disse regnes som miljøvennlige kuldemedier. Myndighetene ønsker økt bruk av disse på bekostning av syntetiske kuldemedier og det forventes en kraftig økning frem mot 2022.

Tempra benytter primært det naturlige kuldemediet CO2

CO2 (GWP 1*) brukes mer og mer i varmepumper og kjøleanlegg. Dette skyldes høy effektivitet, god miljøprofil og rask teknologisk utvikling på maskiner og anlegg. CO2 er nesten like effektivt som HFK 134a (se under), men krever 70-90% mindre volum fordi den oppbevares og arbeider under høyere trykk.

C02 er et fremtidsrettet kuldemedium noe som gjør at varmepumper og kjøleanlegg basert på CO2 er trygge investeringer for fremtiden.

Syntetiske kuldemedier

Hydrofluorkarboner (HFK) har i stor grad erstattet KFK og HKFK. HFK-mediene bidrar til global oppvarming, og myndighetene har som mål at de skal fases ut ved at prisene fra januar 2017 har steget med over 500%.

EUs F-gassforordning fra 2020 forbyr ny installasjoner av kuldeteknisk utstyr som bruker kuldemedier med en GWP-verdi over eller tilsvarende 2 500.

 

Globale regler skal redusere bruken av kuldemedier som bryter ned ozonlaget eller som bidrar til global oppvarming på andre måter. F-gassforordningen ivaretar Norges forpliktelser på området i Kyoto-protokollen. Last ned F-gassforordningen her.

 HFK 134a: (GWP 1300*) Effektivt. Brukes fortrinnsvis på kjøleanlegg fra 0 grader og oppover. Er underlagt miljøavgifter. Antas å møte utfasingskrav i perioden 2010-2025.

HFK 404A/507: (GWP 3300*) Brukes hovedsakelig i fryseanlegg.  Begge er meget miljøskadelige, og blir derfor forbudt i nyinstallasjoner i 2020 og forbudt solgt fra 2022. Vi anbefaler ikke å investere i nye anlegg som forutsetter bruk av disse.

*GWP: Måleenhet som beskriver gassers påvirkning på den globale oppvarmingen over 100 år. Sammenlignes med CO2, som er GWP1.

Miljødirektoratet har nyttig stoff om kuldemedier og faktaark på disse.

 

 

 

 

 

Tempra AS © 2021 | Nettside av Sorentio AS, et reklamebyrå i Ålesund