Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 15.02.2019 av Annette Lynghjem

Utdanningen som sikrer deg jobb

Det er den tiden på året hvor de aller fleste skal velge hvilken retning de ønsker å gå. Hvilken utdanning skal du velge?

Enten en er på målstreken med grunnskoleopplæring og skal starte på videregående opplæring etter sommerferien eller om en ønsker å gå en annen vei enn den en har begynt på. Søknadsfristen er 1. mars så det begynner å haste med å velge seg den studieretningen man ønsker. Velger en veien mot kulde- og varmepumpeteknikk (kuldemontør) kan en være sikret jobb for fremtiden.  

"Jeg valgte en utdanning som kuldemontør fordi det virker spennende og baserer seg på en samling av mange ulike fag som elektro, vvs, mekanisk, vernearbeid etc. Jeg har en bror som er kuldemontør så jeg visste litt hva det dreide seg om. Den lokale videregående skolen jeg gikk på (Haram VGS) hadde et tilbud om denne utdanningen, så det var ganske enkelt for meg å velge denne utdanningen" - Sander Flem Hansen, lærling i Tempra

En kuldemontør er en elektrofagarbeidet som monterer, utfører service og vedlikehold og feilsøker alle typer kulde- og varmepumpeanlegg. Kuldeanlegg finnes overalt i samfunnet og man må kunne beherske et bredt spekter av oppgaver innenfor tverrfaglige områder. Mekanikk, elektroteknikk, elektronikk, automatikk, rørlegging og hardlodding, samt kuldeteknikk er områdene du vil få opplæring i om du velger en utdanning innenfor kulde- og varmepumpeteknikk. 


Utdanningsløp

Utdanningsløpett for å få fagbrev i kulde- og varmepumpeteknikkfaget er 2+2. Denne utdanningen tilbys ved 10 skoler i Norge, men det finnes flere veier å gå for å få fagbrevet.

En starter på VG1 elektrofag og velger deretter en spesialisering på VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk før en går ut i en to-årig lærlingperiode i bedrift. Vi i Tempra er godkjent lærebedrift og skal sørge for at de lærlingene som kommer til oss skal få nok kunnskap innenfor faget til å kunne bestå fagbrevet. En kan også velge å ta fagbrev som praksiskandidat. Herfra er mulighetene mange. Om en ønsker å sikte seg litt høyere kan en etter endt fagbrev eller relevant praksis ta fagskoleutdanning med fordypning i faget. Dette kvalifiserer deg til å sikte enda høyere i bedriften som kuldetekniker, ingeniør eller sivilingeniør. Mulighetene er mange innenfor fagutdanning. En av våre lærlinger studerte VG2 Automasjon hos Borgund Videregående skole og var utplassert hos oss i Tempra under studiene.  

 "Jeg valgte en utdanning innenfor kulde fordi jeg synes det virket veldig interessant da jeg var utplassert hos Tempra. Kollegene er utrolig interessert og flinke i yrket sitt, og det gjør meg mer motivert og interessert selv. Jeg trives utrolig bra!" - Erik Bakke, lærling i Tempra

 

Fremtidsutsikter

Det vil alltid være bruk for en kuldemontør. Kontorlokaler må varmes opp, mat må kjøles eller fryses og anlegg må oppgraderes og vedlikeholdes. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energiforbruk. Den nye F-gassforordningen fra EU gjør at mange eldre kuldeanlegg må oppgraderes, noe som gjør etterspørselen etter kuldemontører større.

 Velg trygt og godt, bli kuldemontør!