Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 28.02.2019 av Annette Lynghjem

Brannvesenet: Bytt ut kjøleanlegg som bruker ammoniakk

Ammoniakk blir regnet som et miljøvennlige kuldemedium, likevel utgjør gassen en betydelig helsefare. Heldigvis finnes det et godt alternativ.

–Vi ønsker at flere skal slutte å bruke ammoniakk på grunn av helserisikoen og faren gassen utgjør for nærmiljøet, sier Johnny Stølen, varabrannsjef i Ålesund kommune.  

Brannvesen fører jevnlige tilsyn med bedrifter som bruker ammoniakk, etter myndighetenes forskriftskrav om kontroll av farlig stoff. 

–Samtidig som vi sjekker at bedriftene har orden på kontroll og service av anleggene, bruker vi mye tid på å informerer om farene ved bruk av ammoniakk, forteller Stølen, som sier dette er et satsingsområde for brannvesenet i Ålesund. 

 
–Ekstra mange ammoniakkanlegg i Ålesund

I Ålesund og omegn er konsentrasjonen av bedrifter som bruker ammoniakk ekstra høy. Årsaken er trolig fordi det blir eksportert mye fisk, noe som medfører et stort behov for kjøle- og fryselagring.

I 2014 uttalte brannvesenet til NRK at de må rykke ut på grunn av ammoniakklekkasjer en til to ganger hvert år. Ifølge Stølen er det noen bedrifter som har byttet ut ammoniakkanleggene sine, men konsentrasjonen er fremdeles høy og utrykningene mange. 

–Før var de fleste anleggene plassert inne i en bygning, men fordi lekkasjer gjorde at lagret fisk også utenfor kjøleanlegget ble ødelagt, ble mange ammoniakkanlegg plassert på utsiden av bygget. Dette gjør at faren for nærmiljøet i tettbygde strøk blir ekstra høy, forteller Stølen. 

 

LES OGSÅ: Hos Sunnmøre Fiskeindustri ble det tradisjonelle ammoniakkanlegget regnet som for risikabelt og dyrt å drifte. Derfor valgte bedriften å bytte til et CO2-anlegg hvor de kan kombinere kjøl og frys.

 

Helserisiko ved bruk av ammoniakk

Til tross for at ammoniakk er et naturlig kuldemedium, utgjør den altså en betydelig helserisiko om gassen kommer på avveier. De helsefarlige egenskapene til gassen er at den er giftig, etsende og sterkt nedkjølende, noe som kan føre til frostskader.

Ammoniakk er veldig flyktig og sprer seg raskt, noe som ofte fører til evakueringer. Stoffet er så aggressivt at en person som blir utsatt for ammoniakk ikke klarer å oppholde seg i et område med farlig høyt nivå, sier Stølen.  

Folk som blir utsatt for ammoniakk vil blant annet få problemer med pusten, samt svie og kløe.

Dette er ikke livstruende, men veldig ubehagelig. Den store faren for liv oppstår dersom en person blir stengt inne sammen med gassen, sier Stølen.

Det er også flere farer for nærmiljøet rundt et anlegg som bruker ammoniakk. Ammoniakk er svært giftig for fisk og andre organismer som lever i vann. Bruk av vann til å absorbere gassen bør derfor bare brukes som sikkerhetstiltak. Ammoniakkholdig vann må håndteres forsvarlig, og store mengder bør leveres til spesialmottak, ifølge Miljødirektoratet. 

 

Bruk heller CO2 i kuldeanlegg

Det beste alternativet til ammoniakk i kjøleanlegg, er CO2. Ammoniakk har en GWP, globalt oppvarmingspotsentsiale på 0 og CO2 har en GWP  på 1. Til sammenligning har f.eks. HFK 134A, som tidligere ble mye brukt i kjøleanlegg, en GWP på 1.430. Dette er årsaken til at disse gassene nå fases ut. 
 

Les mer om det nye lovverket som forbyr bruk av blant annet HFK-gasser her.
 

Til tross for lav GWP hos CO2 og ammoniakk, brukes CO2 nå stadig mer i varmepumper og kjøleanlegg. Dette skyldes høy effektivitet, god miljøprofil og vesentlig lavere risiko ved bruk enn ammoniakk. CO2 er et fremtidsrettet kuldemedium, noe som gjør at varmepumper og kjøleanlegg basert på CO2 er trygge investeringer for miljøet og nærområdet rundt anlegget. Rask teknologisk utvikling på maskiner og anlegg er også enn grunn til at kuldemediet øker i popularitet. 

PTG Tempra bruker primært CO2 som kuldemedium og har allerede hjulpet flere bedrifter med å installere CO2-anlegg, som for eksempel Rema 1000 Flisnes og Spar Blindheim.  

 

Kontakt PTG Tempra her om du har spørsmål, eller er klar for å satse på Co2.