Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 28.04.2020 av PTG Tempra AS

Kuldemontørens ordbok: Generelle begreper

Her er en forklaring på viktige generelle begreper innen kulde- og varmepumpefaget.

Kulde- og varmepumpefaget er en spesialisert gren innen elektrofaget. Kulde- og varmepumpeteknikk omfatter et spenn av bransjer med helt ulike teknologier og krav, fra dagligvarebutikker til skipstransport. I Tempra er vi involvert i alle ledd, fra behovsavdekking og planlegging, til montering, og videre med service og vedlikehold. 

I Tempra er vi stolte av og engasjerte i faget vårt. Det er i stadig utvikling, nye begreper og terminologier dukker opp og andre forandrer kanskje mening gjennom årenes løp. Vi er opptatt av å ha en god læringskultur, og vil derfor dele noen viktige begreper som blir mye brukt i vår arbeidshverdag.

Kuldemontørens ordbok publiseres i tre deler: Maskineri, miljø og generelle begreper.

 

Frikjøling

Frikjøling er det motsatte av mekanisk kjøling. I stedet for å bruke trykkmanipulasjon for å hente energi, benytter en i en frikjølingsprosess prinsippet om at temperatur vil utjevne seg. Tar en for eksempel et rør med vann i en coil utendørs og pumper vannet inn i en bygning, vil temperaturforskjellen mellom ute og inne utjevnes. Er det kaldt ute, vil det i dette eksempelet bli kaldere inne, og vice versa. Man drar altså nytte av omgivende meteorologiske forhold når disse er gunstige for vårt temperaturbehov.

 

Innfrysning

Innfrysning innebærer en faseendring fra tint til fryst tilstand. Faseendring, som også er det som skjer når vann forvandles til dampform, er en svært energikrevende prosess. Kapasitetsbehovet til et anlegg som skal brukes til innfrysning vil være betydelig større enn om anlegget kun skal brukes til vedlikeholdskjøling.

 

Komforttemperatur

I kulde- og varmepumpefaget er det gjerne den menneskelige komponenten som må til for at en skal kunne snakke om komforttemperatur. Det henvises da til en behagelig oppholds- eller arbeidstemperatur for mennesker. Komforttemperaturen i en bolig, og for eksempel i et treningssenter eller en fabrikk, vil naturligvis ikke være den samme.

 

Modulbasert kjøle-/fryserom

Modulbaserte kjøle- og fryserom er ferdigprodusert som et standardprodukt hos leverandør. Modulbaserte kjøle- eller fryserom består av prefabrikkerte paneler som settes sammen til den størrelse som en har behov for.

 

Les også: Kjølerom eller kjølecontainer? Hva bør du velge?

 

Overskuddsvarme

Overskuddsvarme er varmen som skapes som et biprodukt av en nødvendig prosess, for eksempel et kjøleanlegg eller produksjonsmaskineri. Overskuddsvarme er altså varmen disse prosessene avgir, og det kan man dra nytte av i en såkalt varmegjennvinningsprosess.

 

Prosesskjøling

Når for eksempel råvarer, råstoff eller produksjonsutstyr har behov for kjøling i bearbeidsingsprosessen, snakker vi om prosesskjøling. Et eksempel på dette kan være en støpeprosess, der et materiale må smeltes ved høy temperatur og deretter herdes ved lav temperatur, som en del av bearbeidingen.

 

Varmegjenvinning

Varmegjenvinning innebærer at en drar nytte av overskuddsvarmen som for eksempel kjøleanlegg, produksjonsmaskineri eller andre installasjoner avgir. I stedet for å la denne varmen gå til spille, kan den gjenvinnes og benyttes til for eksempel oppvarming av luft, vann eller tappevann.

Les også: Varmegjenvinning

 

Vedlikeholdskjøling

Vedlikeholdskjøling innebærer at temperaturen uavbrutt opprettholdes på samme nivå. Hvis et kjølerom kun skal brukes til vedlikeholdskjøling, vil kapasitetsbehovet være lavere enn om kjølerommet skal brukes til nedkjøling eller innfrysning. Man har da forutsatt at produktet som lastes inn allerede holder ønsket romtemperatur. For fryserom med samme forutsetning sier man gjerne «vedlikeholdsfrys».

 

Les også: Kuldemontørens ordbok: Maskineri og Kuldemontørens ordbok: Miljø

 

 

Nysgjerrig på hva Tempra kan gjøre for din bedrift? Kontakt oss her.