Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 28.07.2017 av PTG Tempra AS

Søndagsbutikk med god kjøling!

Rema 1000 på Digerneset skulle utvide lokalene sine til å også kunne ha søndagsåpen butikk. Vi hjalp dem med å installere nytt kjølerom og fryserom.

 

Egne kjøle- og fryserom i søndagsåpne butikker

Det blir stadig vanligere at dagligvarebutikkene har egne søndagsåpne butikker, enten som en helt separat del eller som en mindre del av det ordinære butikklokalet. Rema 1000 på Digerneset har nå fått laget til egen søndagsbutikk i tillegg til de opprinnelige butikklokalene.

 

Oppbevaring av kjøle- og frysevarer i egne rom

Det nye fryserommet i den søndagsåpne delen av butikken, fungerer godt.

I forbindelse med utbyggingen, kontaktet de Tempra for å få installert nytt fryserom og nytt kjølerom med tilhørende fordampere. 

 

Lange rørgater

 

Rørgatene strekker seg fra kompressoren og inn til det nye fryserommet og kjølerommet.

For å få koblet fordamperene fra kjøle- og fryserom til den eksisterende kompressoren, måtte vi legge hele 150 meter med rør. I tillegg var det 3 rør i bredden, så det ble en del til sammen.

 

Rask og effektiv oppstart

 

Effektivt arbeid er viktig når man skal koble seg på eksisterende anlegg, slik at ikke kunden må holde stengt over lengre tid.

Når vi skal koble nye fordampere på eksisterende anlegg, er det viktig at arbeidet utføres raskt og at vi unngår forsinkelser. Det er for å unngå at butikkene må utsette åpningen av butikken, slik at de kan gi kundene godt utvalg og gode tilbud.

 

God kapasitet, jevn temperatur

 

To fordampere koblet til inne på kjølerommet.

Kjølerommet ble satt opp med to fordampere, mens det i fryserommet ble koblet til en fordamper. Fordamperene vil sørge for jevn kjøling til meierivarer, frysevarer o.l., slik at kunden vil få varer som er bevart på best mulig måte.

 

Kompressor med mulighet for varmegjenvinning

 

Rema 1000 på Digerneset er en relativt ny butikk, og vi installerte kjøle- og fryseanlegget da butikken ble satt opp.

Da vi installerte kjøleanlegget på Digerneset og på Giske, ble det installert kompressorer med mulighet for varmegjenvinning. På den måten kan Rema 1000 bruke overskuddsvarme fra kjøle- og fryserom til å holde komforttemperatur i butikklokalene, på de kaldeste dagene.