Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 16.03.2017 av PTG Tempra AS

Spennende prosjekt i Oslo

Alna margarinfabrikk skal flytte inn i et helt nytt industribygg i Vestby, og Tempra leverer alt som har med temperaturkontroll å gjøre.

Alna Margarinfabrikk

Alna margarinfabrikk er en familiebedrift som har holdt på siden 1938. De leverer varer av ypperste kvalitet med flere bruksområder. I deres sortiment finner vi blant annet egg, dressinger, oljer, margarin, salater, sauser og flere typer dipp. Kjente merkevarer som Jacobs utvalgte, bruker Alna margarinprodukt som produsent av sine majoneser, for å nevne noe. På grunn av økende produksjon og bredere utvalg av varer, har familiebedriften nå vokst ut av sine gamle lokaler på Økern i Oslo. De skal derfor flytte inn i et industribygg som er under konstruksjon i Vestby, og lokalene får en grunnflate på ca. 5000 kvadratmeter. Det blir nesten en firedobling av arealet de nå holder til i.

 

Kjøleanlegg med varmepumpefunksjon

Tempra har virkelig fått til noe helt unikt, da de tegnet sitt tilbud til Alna margarinfabrikk. Og det er ikke rart vi er stolte av hva vi har fått til, når vi kan skilte med at dette blir det første bygget i Norge hvor hele anleggets temperaturkontroll er styrt av ett og samme kjøleanlegg.

- Vi har tenkt ut en løsning som gjør at Alna margarinfabrikk får utnyttet mest mulig av kapasiteten til kjøleanlegget, forklarer en stolt prosjekt- og markedssjef i Tempra, Øyvind Skulstad. - Selv om det ikke er noe nytt at man bruker denne typen kjøleanlegg i et industribygg, har vi tatt i bruk hele potensialet til anlegget. Vi har gjort tekniske grep som gir oss mulighet til å tenke nytt og samtidig helhetlig, fortsetter han.

 

Utfordret teknologien

Det er nemlig slik at dette kjøleanlegget også fungerer som varmepumpe for å levere komforttemperatur. Og det å ha denne varmepumpefunksjonen i kjøleanlegget, er ikke noe som er vanlig i norske industribygg. Tempra har utfordret teknologien, og tenkt på hele bildet da de prosjekterte dette anlegget. Derfor kan Tempra snart presentere Norges første luft til vann varmepumpe, som tar seg av både kjøl, frys, komforttemperatur og varmtvann for tappevannet.

- Ved å tenke på hele bygget under ett, har vi fått til et anlegg med fancoiles som sørger for kjølelagertemperaturer på 0-5 grader, fryselager på -24 grader og komforttemperatur i produksjonsområdet på 15-18 grader, informerer Øyvind Skulstad ivrig.

 

Varmegjenvinning er energieffektivt

Når anlegget i tillegg klarer å bruke varmen fra kjøle- og fryserommene til å varme opp tappevann til 80 grader, forstår vi at dette er en kraftig maskin som det ligger mye teknisk arbeid bak. For å holde kontroll på energibruken, er det også lagt stor vekt på varmegjenvinning.

- Slike anlegg skal helst holde en komforttemperatur på mellom 15-18 grader i produksjonsområdet, forteller Skulstad. - Effektiviteten på luft til vann- varmepumpen vil selvsagt variere noe fra sommer til vinter, men det vil alt i alt være utslagsgivende på energieffektiviteten til hele bygget. 


Om vinteren vil det være et større varmebehov inne i bygget. Anlegget vil derfor bruke overskuddsvarmen fra produksjonsområdet hvor maskinene står og jobber, og pumper denne varmen inn igjen der det trengs. Om sommeren vil det være motsatt. Da vil overskuddsvarmen bli kastet ut, for å kunne beholde riktig temperatur inne i bygget. Denne prosessen er styrt av en kombinert CO2-gasskjøler og kondenser, som blir plassert på taket av bygget.

 

Stort anlegg

Kjøleaggregatet, selve hjertet i dette anlegget, som har en kapasitet på nesten 1000kW avgitt varme. Det har 3 nivå med kompressorer, slik at det blir høy effektivitet på alle nivå. Anlegget er fordelt på flere soner, som hver for seg sørger for oppvarming, komfortkjøling, kjøl, frys og innfrysing. Hovedforsyningen blir på kjølerom, og komfortkjøling i produksjonsområdene.  

- Det er et komplekst system, som har høy effekt og leverer det kunden vår trenger til fabrikken, forklarer Skulstad. - Alna margarinfabrikk er definitivt det største prosjektet vi har vært med på, og det er noe vi gleder oss til å se ferdigstilt, sier en tydelig stolt prosjekt- og markedssjef.

 

Spennende med kompleksite

Audun Rostad, vår maskiningeniør i Oslo, sier at han synes det er veldig spennende å følge dette prosjektet. Det er viktig for oss at alt blir kvalitetssikret underveis og at prosessen blir fulgt opp av fagfolk. Audun kan fortelle at samarbeidet mellom partene har vært strålende så langt, og han har store forventninger til hva vi kan få til i det nye fabrikkanlegget til Alna.

- Det jeg synes er mest spennende er kompleksiteten av anlegget og det at mesteparten av energien skal brukes igjen og ikke gå til spille, forteller Audun. - Jeg tror det blir et topp anlegg, med mange tekniske utfordringer, der vi får vist både oss selv og andre hva vi er i stand til å levere. Og forhåpentligvis vil dette prosjektet være med på å sette Oslo-avdelingen på kartet, konstaterer han.

På bildet: Eirik Rødstøl (t.v.) og Audun Rostad gleder seg til de kan være med på innkjøringen av det flotte anlegget til Alna margarinfabrikk.

Frem mot overlevering i juni 2017, gjenstår det per mars 2017 litt montasje før det er klart til innkjøring. Denne perioden ser vi i Tempra på som intens og er en veldig viktig del av prosessen mot et velfungerende, ferdig anlegg. Og vi gleder oss!