Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 26.06.2017 av Tempra AS

Tenk helhetlig, tenk varmegjenvinning!

Bygg står for 40% av energiforbruket til Norge i dag. Det finnes flere løsninger som kan bidra til å få ned dette forbruket.


Hva ønsker vi?

Skal du bygge nytt i dag, er det krav om at du må ha system som gir deg mulighet for å gjenvinne overskuddsvarmen. Målet er at vi også skal få bedre system for varmegjenvinning i eksisterende bygg. I ventilasjonsbransjen har man kommet langt innenfor dette feltet, men i kuldeteknikkbransjen har vi flere muligheter som vi ikke alltid benytter oss av. For å utnytte det hele og fulle potensialet til systemene vi installerer, må vi tenke lenger enn det vi gjør i dag. Vi må implementere gode løsninger for varmegjenvinning, slik at overskuddsvarmen i bygg ikke bare kastes ut.
 

Gjenvinning av varmeenergi

Et godt eksempel på hvordan man kan tenke energieffektivt, er at man ser på eksisterende oppvarmingsløsning samtidig som man planlegger kjøleanlegget. På Borgund Folkehøgskole ble vi i 2015 forespurt å levere komplett nytt kjøleanlegg til to kjølerom, et fryserom og et uisolert søppelrom

I stedet for å tenke bare på selve kjøleanlegget, utredet vi muligheten for å også tenke at kjøleanlegget kunne bidra til oppvarming av internatet som ligger på skolens område. På Borgund Folkehøgskole bor det ganske mange elever året igjennom, noe som gjør at oppvarmingsbehovet er stort og man kan spare ganske mye energi og penger på å tenke helhetlig. Løsningen for Borgund FHS ble et komplett aggregat med både frekvensstyrt kompressor og akkumuleringstanker. Kombinert med kuldemediet R134a og dobbelveggede kondenseringssløyfer innebygget i varmtvannsbeholderen, leverer anlegget vann helt opp i 50 grader. Dette er mulig, fordi denne løsningen er koblet slik at varmen fra kjøle- og fryserom kondenserer direkte mot tappevannet.

100% varmegjenvinning på Borgund FHS, levert av Tempra.

Akkumuleringstanker og varmtvannsbeholdere koblet sammen for maksimal utnyttelse av overskuddsvarme.

Det vil si at vi på Borgund FHS klarte å bruke overskuddsenergien fra kjøle- og fryseanlegget til oppvarming, slik at dette anlegget nå har 100% varmegjenvinning. Hele anlegget er sett under ett, og det er i balanse.
 

Kreativitet og nytenkning

Når det gjelder nybygg, er vi kommet ganske langt i Norge innenfor akkurat det å implementere systemer for varmegjenvinning. Men i eksisterende bygg har vi fortsatt en vei å gå. I følge TEK 10 (Byggteknisk forskrift) skal 40-60% av energiforsyningen til oppvarmingen i et bygg (avhengig av om det er >500m² eller om det er <500m²) komme fra annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensel. Disse kravene blir stadig strengere, noe vi synes er positivt, selv om det kan være utfordrende. Målet er at innen 2020-21 skal alle nybygg ha et energiforbruk lik 0.  Det vil si at man må tenke varmegjenvinning i flere ledd, for å få best mulig uttelling på energiforsyningen internt i bygget. Her gjelder det å tenke kreativt, og av og til utenfor boksen.
 

Hvordan får vi det til?

Så kan man spørre seg; hva må til for å få til målet om et lavere energiforbruk? Vi tenker at det som må til er godt gammeldags samarbeid! Vi må tenke på tvers av fagfeltene, når man setter opp og restaurerer bygg. Dersom eksempelvis ventilasjonsbransjen og kuldebransjen samarbeider enda litt bedre om planleggingen av systemene som installeres, vil man få utnyttet overskuddsenergien mer effektivt. Mye kan skje dersom man jobber mot et felles mål, heller enn å sitte på hver sin kant med sine egne planer. Man kan til og med oppleve å lære av hverandre. Og det er vel ikke noe negativt i det?
 

Se mulighetene

Dersom man tenker hele systemet for ventilasjon, varme og kulde under ett, kan man få et mer helhetlig system som gir kunden en stor fordel. Et energieffektivt bygg, hvor man sparer penger samtidig som man sparer miljøet for unødige utslipp. Det hele handler om balanse, likevekt og at man får systemene til å snakke sammen. Investeringen man må gjøre ved å installere varmegjenvinning i bygg- og anlegg, får man igjen for. Mulighetene ligger der, vi må bare se dem?og gripe dem!

 

Vil du at vi skal se mulighetene for energieffektivisering i ditt anlegg? Ta kontakt med oss i dag!