Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 26.06.2017 av PTG Tempra AS

Varmegjenvinning: Slik tenker du helhetlig

Bruke varmegjenvinning til å få ned energiforbruket i ditt bygg! Vi viser deg hvordan.

Skal du bygge nytt i dag, er det krav om at du må ha system som gir deg mulighet for å gjenvinne overskuddsvarmen. Men det er også mulig å få bedre system for varmegjenvinning i eksisterende bygg. 

For å utnytte det hele og fulle potensialet til systemene vi installerer, må vi tenke lenger frem. Vi må implementere gode løsninger for varmegjenvinning, slik at overskuddsvarmen i bygg ikke bare kastes ut.
 

Varmegjenvinning på folkehøyskole

Et godt eksempel på hvordan man kan tenke energieffektivt, er at man ser på eksisterende oppvarmingsløsning samtidig som man planlegger kjøleanlegget. På Borgund Folkehøgskole ble vi forespurt å levere komplett nytt kjøleanlegg til to kjølerom, et fryserom og et uisolert søppelrom

I stedet for å tenke bare på selve kjøleanlegget, utredet vi muligheten for å også tenke at kjøleanlegget kunne bidra til oppvarming av internatet som ligger på skolens område. På Borgund Folkehøgskole bor det ganske mange elever året igjennom. Dette gjør at oppvarmingsbehovet er stort, og at det er mye energi og penger å spare på å tenke helhetlig. 

Løsningen for Borgund FHS ble et komplett aggregat med både frekvensstyrt kompressor og akkumuleringstanker. Kombinert med kuldemediet R134a og dobbelveggede kondenseringssløyfer innebygget i varmtvannsbeholderen, leverer anlegget vann helt opp i 50 grader. Dette er mulig, fordi denne løsningen er koblet slik at varmen fra kjøle- og fryserom kondenserer direkte mot tappevannet.

100% varmegjenvinning på Borgund FHS, levert av Tempra.

Akkumuleringstanker og varmtvannsbeholdere koblet sammen for maksimal utnyttelse av overskuddsvarme.

Det vil si at vi på Borgund FHS klarte å bruke overskuddsenergien fra kjøle- og fryseanlegget til oppvarming, slik at dette anlegget nå har 100% varmegjenvinning. Hele anlegget er sett under ett, og det er i balanse.

Samarbeid om varmegjenvinning

Hva må til for å få til målet om et lavere energiforbruk? Vi tenker at det som må til er godt gammeldags samarbeid! Vi må tenke på tvers av fagfeltene, når man setter opp og restaurerer bygg. 

Dersom eksempelvis ventilasjonsbransjen og kuldebransjen samarbeider enda litt bedre om planleggingen av systemene som installeres, vil man få utnyttet overskuddsenergien mer effektivt. Mye kan skje dersom man jobber mot et felles mål, heller enn å sitte på hver sin kant med sine egne planer. Man kan til og med oppleve å lære av hverandre. Og det er vel ikke noe negativt i det?
 

Se mulighetene

Dersom man tenker hele systemet for ventilasjon, varme og kulde under ett, kan man få et mer helhetlig system som gir kunden en stor fordel. Et energieffektivt bygg, hvor man sparer penger samtidig som man sparer miljøet for unødige utslipp. 

Det hele handler om balanse, likevekt og at man får systemene til å snakke sammen. Investeringen man må gjøre ved å installere varmegjenvinning i bygg og anlegg, får man igjen for. Mulighetene ligger der, vi må bare se dem og gripe dem!


Vil du se mer av hva vi har gjort for andre bedrifter?

 

Vil du at vi skal se mulighetene for energieffektivisering i ditt bygg eller anlegg? Her tar du ta kontakt med Tempra.