Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 21.08.2017 av PTG Tempra AS

Kombinerer kjøl og frys

Som en del av en større oppgradering hos Sunnmøre fiskeindustri, har vi installert kjøleutstyr til et stort nytt kjølerom som også kan brukes som fryserom.

Sunnmøre Fiskeindustri (SFI) er et fryselager, med lokasjon rett bak Aspøybroa i Ålesund. Terminaltjenestene de tilbyr er lossing, fryselagring og lasting til alle typer transportmidler. Sunnmøre Fiskeindustri ble stiftet i 1991, og mesteparten av anlegget kjøres per august 2017 av et gammelt ammoniakkanlegg. Da ammoniakk er svært giftig, har Sunnmøre fiskeindustri nå leid oss inn til å installere helt nytt CO2-fryseanlegg. På grunn av den tette bebyggelsen rundt anlegget, ble det tradisjonelle ammoniakkanlegget vurdert som for risikabelt og dyrt å drifte. Vi vil komme tilbake til i et eget innlegg om utskiftingen av ammoniakkanlegget.

 

Stort rom med mye kapasitet

Plassering av nytt kjølerom som også kan fungere som fryserom.

Her ser vi hvor det nye, store kjøle- og fryserommet ble plassert. Det ble først ryddet plass, og revet rent, før det nye rommet kunne settes opp.

Før jobben med å skifte ut det gamle anlegget startet, bygget vi om deler av den gamle CO2-maskinen slik at den kunne drifte en ekstra fordamper. Siden de kan få inn enorme mengder med fisk hver dag, er det viktig at de har gode og lett tilgjengelige oppbevaringsrom for de råvarene som skal sendes videre. Og er det noe vi i Tempra er opptatt av, så er det at gode råvarer skal bevare riktig temperatur både før, under og etter frakt.

 

Kombinert kjøle- og fryserom 

Nytt kjølerom som også kan fungere som fryserom.

Sunnmøre Fiskeindustri har nå fått et nytt rom, som kan fylles med ferske og gode råvarer fra havet, før det foredles og fraktes videre.

Det som er spesielt med det nye rommet, i tillegg til at det er meget stort, er at det skal kunne brukes som både kjøle- og fryserom. For at vi skulle anvende samme fordamper til både kjøl og frys, måtte vi spesialdesigne selve styringen og installere en helt spesiell ventilgruppe. Sunnmøre Fiskeindustri vil enkelt kunne styre rommet etter behov. En enkel elektronisk bryter i SD-anlegget vil fortelle maskinen om det skal være i bruk som kjøle- eller fryserom. På grunn av endrede trykk og temperaturer internt i anlegget ved kjøledrift kontra frysedrift, var det viktig å velge automatikk og ventiler med dobbel sikkerhet. Uten dobbel sikring av utstyret ville en feil i styringen eller i de mekaniske komponentene raskt ha ødelagt dyrebare kompressorer.

 

Samarbeid mellom to maskiner

I østfløyen til Sunnmøre Fiskeindustri finnes det allerede en CO2-frysemaskin, denne ble installert for noen år siden og driftes av oss. Maskinen har driftet to fryserom, men hadde fortsatt ledig kapasitet som ikke ble utnyttet. Da det nye rommet ble satt opp anbefalte vi minimum to nye fordampere, for å kunne holde jevn kjøling og tilfredsstillende temperaturer ved både fryse- og kjøledrift.

Vi lagde til rørstrekkene slik at den ene fordamperen er koblet på eksisterende anlegg, mens den andre fordamperen blir koblet til det nye CO2-anlegget som Tempra skal installere i hovedbygget. Det nye, store kjøle- og fryserommet betjenes på den måten halvveis av den gamle maskinen, og halvveis av den nye maskinen når den er installert. Fordelen med at vi gjorde det slik, er blant annet at både ombygging og installasjon ble billigere for kunden samt at rommet kunne tas i bruk før andre byggetrinn.


Vi tar gjerne en titt på ditt anlegg, for å se om det kan gjøres smartere, mer besparende og mer miljøvennlig! Ta kontakt med oss!