Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 28.03.2019 av PTG Tempra AS

Kjølerom eller kjølecontainer? Hva bør du velge?

Trenger du et nytt kjølerom eller fryserom? Her er fordeler og ulemper ved ulike kjølemuligheter.

Vi i Tempra får ofte spørsmål om ulike løsninger for kjøle- og fryselagring. Som regel er det to løsninger det står mellom for kunden: Et modulbasert kjølerom eller fryserom, eller en kjølecontainer eller frysecontainer. Hva som er det beste valget avhenger av behovet til kunden. Under har vi sammenlignet de to ulike alternativene slik at du som kunde lettere kan finne den løsningen som er best for deg. 
 

Fordeler med modulbasert kjølerom og fryserom

  • Skreddersydd størrelse på selve rommet. Prefabrikerte paneler settes sammen til størrelsen kunden trenger. 
  • Store muligheter for å bruke naturlige kuldemedier.
  • Ytelsen på aggregatet tilpasses bruken. Skal rommet for eksempel brukes til innfrysing av varer trengs det mer effekt enn ved lagring av allerede kjølte eller fryste varer. 


 LES OGSÅ: Slik får du effektiv innfrysing
 

Sammenlignet med en kjøle- eller frysecontainer kan det være en større investeringskostnad å sette opp et modulbasert kjøle eller fryserom. Det tar også noe lenger tid å montere (ca. 2-3 dager). Et slik kjøle- eller fryserom kan flyttes, men det vil kreve en del arbeid å demontere det, derfor blir det sett på som en mer permanent løsning.
 

Fordeler med kjølecontainer og frysecontainer

  • Ingen montering kreves. Containeren leveres ferdig og trenger bare tilgang til strøm (trefase, helst 400 V, men 230 V kan også brukes med omformer)
  • En container er transportabel og kan dermed flyttes eller fjernes om det er ønskelig. 
  • Muligheter for både kjøp, leasing og leie.
  • Du kan velge om containere skal være kjølerom eller fryserom og variere mellom de to funksjonene. 

En ulempe med kjøle- og frysecontainere er at de har begrenset innfrysingskapasitet, da de hovedsakelig er dimensjonert for å opprettholde temperaturen varene allerede innehar. Om den skal brukes daglig bør det gjøres noen tilpasninger, som å sette inn en personelldør med varme i karmen og eventuelt lys i taket. 

Containere bruker som regel HFK-gasser (som er på vei til å fases ut). Flere erstatningsmedier med redusert HFK har kommet på markedet, og vil trolig bli å finne på de nyeste containerne etter hvert. Containere med naturlig kuldemedium, som for eksempel CO?, er per i dag forholdsvis sjeldne og har en høyere pris.

 

Behov for service

Både containere og kjøle- og fryserom vil ha behov for service med jevne mellomrom. Hvor ofte og hvilken service vil avhenge av bruk, kuldemedier og størrelse. Tempra tilbyr serviceavtaler for alle typer kjøle- og fryserom
 

LES MER: Klare til å rykke ut 24/7
 

Hva er egentlig det beste valget?

Hva du bør velge kommer helt an på ditt behov. 

Modulbasert kjøle- og fryserom er mer tilpasset daglig bruk. Ofte velger kunder containere dersom de har et midlertidig eller uavklart behov for kjøle- og fryselagring, eller dersom de mangler innendørs plass til å sette opp et kjøle- eller fryserom. Containere er egentlig bygget for kjøling under transport, men stadig flere ser at det kan være et alternativ også til stasjonær bruk, da gjerne med noen tilpasninger.