Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Publisert den 21.01.2019 av PTG Tempra AS

Kuldeanlegg med R-404A eller R-507A? Dette må du gjøre

Den store nedfasingen av HFK-gasser er i gang. Har du et kuldeanlegg som driftes av R-404A eller R-507A har du to valg.

Nedfasingen av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6) gir konsekvenser for mange bedrifter. I dag er lekkasjer av HFK-gasser fra kuldeanlegg, luftkondisjonering og varmepumper den desidert største kilden til utslipp av f-gasser, ifølge miljøstatus.no

På starten av 90-tallet var bruken av HFK-gasser nærmest ubetydelig, men fra midten av 1990 økte bruken kraftig. Årsaken er at HFK-gassene da ble faset inn som erstatninger for de ozon-nedbrytende KFK- og HKFK-gassene. I 2017 utgjorde HFK-gasser hele 2,6 prosent av de totale klimagassutslippene. 

 

Slik foregår HFK-nedfasingen

På grunn av de store utslippene har EU satt i verk en f-gassforordning (EU nr. 517/2014). Forordningen har som formål å redusere utslippene av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med to tredjedeler innen 2030. 

Forordningen gir fra 2020 forbud mot installasjoner av kuldeteknisk utstyr som bruker kuldemedier med en GWP-verdi (globalt oppvarmingspotensial) tilsvarende 2 500 eller mer. Det blir også restriksjoner på service og vedlikehold av utstyr med en fyllingmengde tilsvarende 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer, noe som vil si 10 kg med R-404A/R-507A. 

På grunn av f-gassforordningen har det også blitt store kutt i den tilgjengelige mengden av HFK i EU, noe som også vil påvirke handelen i Norge. Siden januar 2017 har prisene på HFK-gassene R-404A/R-507A økt med over 500%, og det forventes at denne prisøkningen vil fortsette. 

 

Dette må din bedrift gjøre

Det er ikke så lett å skjønne alle de tekniske beskrivelsene i EU-forordningen, men enkelt forklart vil dette si at alle kuldetekniske anlegg i butikk og industri som bruker R-404A/R-507A må oppgraderes eller byttes ut. Er du usikker på hvilken gass som er brukt i ditt anlegg, kan vi i Tempra hjelpe deg med å avklare dette.  

Det er mange alternativer som kan erstatte R-404A/R-507A i nye og eksisterende systemer. I tillegg er flere under utvikling, og vil etter hvert bli tilgjengelig på det kommersielle markedet. Det er flere ting å ta hensyn til når nytt kuldemedium skal velges. Blant annet egenskaper som kuldeytelse, trykknivå og hvor brannfarlig stoffet er, vil være avgjørende.  

Tempra har allerede hjulpet flere kunder med oppgradering, som for eksempel Spar Blindheim. De oppgraderte butikken og byttet ut det gamle freon anlegget med et splitter nytt CO2-anlegg. Alle rør og disker ble skiftet ut til mer energi- og miljøvennlige varianter. Dette gjorde også at butikken fikk støtte på flere hundre tusen fra Enova.

 

 

Planlegger du å bytte kuldemedium? Her kan du lese om vår returordning for R-404A og R-507 og se hvordan du kan spar penger!